Bestyrelse

Adresseliste – efter seneste generalforsamling 2018


Formand :

Christina Kjerulff

31144492

christinakjerulff@gmail.com


Næstformand :

   

Susanne Hau


susannehau@gmail.com 


Kasserer:


Ulla Søgaard
62533024
reberbanen24@outlook.comBestyrelsesmedlemmer:

 

Tommy Christensen


tommymusik@privat.dk

 

Bjarne Søgaard

62533024

reberbanen24@outlook.com


Christian Grønne
62532662
christiangroenne@hotmail.com


Udpeget af Ærø Kommune:


Bente Friis
Andersen

61752309

bfa-kb@aeroekommune.dk

Udpeget af Marsta Søfartsmuseum:

  

Mikkel Kühl

mikkelkuhl@gmail.com


Suppleanter
: