Bestyrelse

Adresseliste – Snorrens bestyrelse pr.  7.februar 2011


Formand :

 

Christina Kjerulf

3114 4492

christinakjerulff@gmail.com


Næstformand :

 

Mogens Madsen

2044 5953

teglen7@mail.dk

 

Kasserer:

 

Merete Nyholm

6253 1575

mereteogkristen@mail.tele.dk


Sekretær:

 

Mogens Madsen
(ass. af formanden)

2044 5953

teglen7@mail.dk


Bestyrelsesmedlemmer:

 

Mark
Ambech

4115 8585

mark.ambech@gmail.com

 

Bjarne Søgaard

6253 3024

reberbanen24@outlook.com


Henriette Skouenborg5238 4552hollyskouenborg@hotmail.co.uk


Udpeget af Ærø Kommune:

 

Peter Hansted

3012 5615

pha@aeroekommune.dk


Suppleanter:


Henrik Kromann

6253 1200

henrikkromann@dadlnet.dk

Christian Grønne

6253 2662

christiangroenne@hotmail.com